Kontaktinformasjon

Frøvoll Gård

 

Todnemveien 38

4072 Randaberg

 

Daglig leder / Driftsleder

Torleif Todnem

 

e-post : post@vikingurt.no

 

mobil  : 916 12 888 ( Torleif )

mobil  : 915 44 738 (  Helge )

 

Org. nr NO 996 329 356 MVA

Produsert av : TAM

naturens beste smaksopplevelser

Nyheter

Vi utvider !

2017 bar på mye nedbør. Et stykke

inn i sesongen fikk vi etablert

mere tak over produksjonen vår

post@vikingurt.no

Todnemveien 38, 4072 Randaberg