Produksjon

Vi er en urteprodusent som produserer urter både ute, og under tak.

Vi produsere alle urtene våre på bakkenivå, d.v.s vi benytter oss av den stedbundne jorden til

produksjonen vår. Produksjonen under tak gir oss stabil produksjon, god kvalitet og effektiv arealutnyttelse.

 

Når urtene er høsteklare skjæres de, og pakkes deretter i et bredt utvalg av forpakninger til dagligvare butikker og catering bransjen.

 

Klimaet i Randaberg gir oss ofte en tidlig start på våren, ofte den tidligste i landet.

Allerede i midten av Januar måned sås de første urtene som er klar til planting i midten av Februar.

Produksjonen starter innendørs og deler av produksjonen blir etterhvert flyttet ut når været ute tillater det.

 

 

 

 

 

 

naturens beste smaksopplevelser

Nyheter

Vi utvider !

2017 bar på mye nedbør. Et stykke

inn i sesongen fikk vi etablert

mere tak over produksjonen vår

post@vikingurt.no

Todnemveien 38, 4072 Randaberg