Kamera overvåkning

Inngangspartiet til vårt pakkeri er kameraovervåket. Vi har vareleveringer hele døgnet, kameraovervåkninger sikrer oss sikker adkomstkontroll. Se anvisnnger i lokalet. Ansvarlig : Torleif Todnem, mob. 916 12 888.

Matsikkerhet

Vi produserer mat, og gjør derfor ekstra tiltak for å sikre uvedkomne i vårt lokale. Det er viktig for oss at vi har kontroll over hvem som benytter vårt lokale for opprettholde god matsikkerhet.

Døgnvakt

Uønsket aktivitet utenfor våre arbeidstider blir lagret på nett for å kunne undersøkes senere ved behov.